Politieke partijen in België

Om de 4 jaar trekken we met zijn allen naar de stembus. 
Hier kan u alvast uw keuze maken.

Politiek volgens Wikipedia

Vlaamse gemeenschap

CD&V
Christen Democraten & Vlaams
Christendemocratie

SP.A
Socialistische Partij Anders
Socialisten

Open Vld
Open Vlaams Liberalen & Democraten
Liberalisme

Groen!
Ecologisme

N-VA
Nieuwe Vlaamse Alliantie
Vlaams Nationalisme

Vlaams Belang
Vlaams Nationalisme

PVDA
Partij van de Arbeid
Marxisme

LDD
Libertair Direct Democratisch
Conservatief Liberalisme

Unitair

BUB
Belgische Unie – Union Belge
Unitarisme

LSP
Linkse Socialistische Partij
Socialisme

PPBE
Piratenpartij
Unitarisme

Franstalige gemeenschap

cdH
centre démocrate humaniste

PS
Parti Socialiste
Socialisme

MR
Mouvement Réformateur

DEFI
Démocrate Fédéraliste Indépendant 
Brussels-Waals Nationalisme

Duitstalige en Franse gemeenschap

Ecolo
Ecologisme

Duitstalige gemeenschap

CSP
Christlich Soziale Partei
Christendemocratie

SP
Sozialistische Partei
Socialisme

PFF
Partei für Freiheit und Fortschritt
Liberalisme

Vivant
Sociaal-liberalisme

ProDG
Pro deutschsprachige Gemeinschaft