Religies

Van de wereldbevolking is 80% trouw aan zijn geloof.  De twaalf belangrijkste religies zijn de meest prominente spirituele tradities die nog steeds bestaan. Er zijn veel kleinere of minder bekende religies, dit zijn meestal afscheidingen van bestaande religies.
Iemand die geen geloof heeft noemt men een Atheïst. 
Iemand die zegt dat er geen bewijzen zijn voor hogere machten, maar dat er ook geen bewijzen zijn dat er geen hogere machten zijn: dit zijn Agnosten.
Een nieuwe stroming van denkers zijn de Ietisten. Deze mensen geloven niet dat er een God is, maar dat er wel meer is tussen Hemel en aarde. 
Religies volgens Wikipedia

Het Jodendom
Het jodendom is een  religie die wordt beoefend door het Joodse volk, een etnische en religieuze natie die afstamt van de historische volkeren van Israël en Juda. Het jodendom is in het Midden-Oosten ontstaan in ten minste de jaren 500 NC, hoewel bepaalde religieuze tradities of overtuigingen veel verder terug te voeren zijn. De aanhangers van deze groep worden al lange tijd vervolgd door dominante religieuze groeperingen om hen heen. Het Romeinse rijk vernietigde de tweede tempel, Hitler liet hen vervolgen in WW2. Tot op de dag van vandaag zijn joden het slachtoffer van intens geweld en discriminatie. Toch is het jodendom blijven bestaan en blijft het een van de meest zichtbare en meest beoefende religies ter wereld.

 

Het Christendom
Het christendom is een  religie waarin het personage van Jezus van Nazareth of Jezus Christus centraal staat. Het christendom ontstond als een religieuze uitloper van het jodendom, gebaseerd op de leer van Jezus, die zelf Joods was. Het vroege christendom verwierp veel van de sociale, culturele en religieuze instellingen van het jodendom en streefde radicaal verschillende vormen van spiritueel denken na. Rond het jaar 100 werd een kerk gesticht. De teksten van het geloof en zijn belangrijkste geloofsbelijdenissen werden gecodificeerd rond 300 NC. Ondanks vervolging werd het christendom de staatsgodsdienst van het Romeinse rijk Momenteel hebben zij het grootste geloof ter wereld zijn met een ruime marge.

 

De Islam
De islam is een geloof dat gesticht is door de profeet Mohammed rond het jaar 600 in het huidige Saoedi-Arabië. Zijn leer, verzameld in de koran, claimt een gemeenschappelijke afkomst met veel joodse en christelijke overtuigingen. Mohammed predikte zijn geloof in de stad Mekka ondanks tegenstand van lokale polytheïsten en bouwde snel een religieuze gemeenschap van vroege moslims op. De gemeenschap werd gedwongen te verhuizen naar Medina in 622, waarna de groep begon met hun expansie over het Arabische schiereiland. Bijna heel Arabië bekeerde zich tot de islam in 632, het jaar van de dood van Mohammed, en in de jaren daarna is het uitgegroeid tot de op één na grootste religie ter wereld, voornamelijk geconcentreerd in het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië.

Jaïnisme
Jaïnisme is een oude religieuze traditie uit India; volgens haar beoefenaars is het jainisme eeuwig, of op zijn minst ouder dan het hindoeïsme, maar veel historische schattingen zullen het hedendaags plaatsen met het boeddhisme als een klassieke uitloper van de oude vedische traditie. Net als het boeddhisme kreeg het jaïnisme steun van machtige mensen en stond het voortdurend in dialoog met de andere religieuze tradities van India. In tegenstelling tot het boeddhisme, verspreidde het jainisme zich niet ver buiten zijn huis in India, en tegenwoordig woont de overgrote meerderheid van  4-5 miljoen jaïnisten in India. 

Boeddhisme
Boeddhisme is een religieuze traditie die rond 400 VC door Siddharta Gautama Boeddha is gesticht en die veel van dezelfde vedische tradities uit het hindoeïsme bevat. Boeddhisten hebben eeuwenlang hindoes en jains betrokken bij religieuze dialogen en ontwikkelden onderling concurrerende tradities en overtuigingen. Het boeddhisme bloeide in India en kreeg steun van verschillende machtige leiders. Het boeddhisme bleef groeien en zich ontwikkelen in Oost-Azië en had een diepgaande impact op de gemeenschap. Het boeddhisme is aanwezig in veel landen in Zuidoost-Azië en met bijna 200 miljoen aanhangers in China.

Hindoeïsme
Het hindoeïsme is volgens velen de oudste religie ter wereld, vanwege zijn oorsprong in de Vedische overtuigingen die teruggaan tot 1500 voor Christus. De religie heeft geen grondlegger en is een synthese van veel verschillende Indiase religieuze tradities. De religie was in verval geraakt en afgenomen in concurrentie met het jainisme en het boeddhisme in de Indiase geschiedenis. Na de middeleeuwen kwam er een heropleving. Van de 1,12 miljard hindoes in de wereld leven er 1,07 miljard in India en Nepal. Shinto
Shinto is de traditionele religie van Japan, die een breed scala aan lokale tradities bevat. Deze tradities werden verzameld en beschreven  in de jaren 800. Shinto is voor het grootste deel geen georganiseerde religie en vormt in plaats daarvan de basis van veel culturele praktijken in Japan. Het is moeilijk om uit te rekenen hoeveel mensen Shinto volgen. Gebaseerd op het  lidmaatschap van Shinto-organisaties, volgt slechts 4% van Japan de religie. Maar tot 80% van de Japanse mensen (zelfs degenen die geen religieus geloof verkondigen) houden nog steeds heiligdommen en doen shinto-gebeden. Het intieme karakter van Shinto betekent dat het bijna volledig beperkt is tot Japan.

 

Sikhisme
Sikhisme is een jonge religie die in het begin van de 16e eeuw in Punjab (Noord-India) werd opgericht door de goeroe Nanak. Guru Nanak groeide op als hindoe in het door moslims geregeerde Mughal-rijk, maar hij verwierp beide dominante geloven en begon zijn eigen religie te prediken. Om hem heen vormde zich een gemeenschap. In de komende twee eeuwen zouden de Sikhs worden geleid door nog negen goeroes. De laatste levende goeroe noemde het heilige boek van de Sikh, Guru Granth Sahib, als zijn opvolger, en sindsdien is er geen enkele leider van de Sikh-gemeenschap geweest. Ondanks dat ze een religieuze minderheid waren, wierpen de Sikhs de Mughals omver en stichtten in de 19e eeuw een groot rijk in Noord-India, voornamelijk geconcentreerd in Punjab.

Baha’i
Baha’i is de jongste grote wereldgodsdienst, opgericht in 1863 door de profeet Bahá’u’lláh. Baha’i groeide op uit de eerdere religie van het Babisme, wiens stichter de Bab de komst van een andere grote profeet voorzag, zoals de komst van Mohammed. Baha’i is ontstaan in Iran, hoewel het huidige centrum in Haifa, Israël ligt. Baha’i is een monotheïstische religie, maar leert dat religieuze waarheid wordt gemanifesteerd en geopenbaard door de grondleggers van alle grote wereldreligies, waaronder Jezus Christus en de Boeddha. Baha’i’s geloven dat de verschillende culturele interpretaties van religie allemaal hetzelfde doel hebben, en ze streven naar welvaart in alle religies. Er zijn ongeveer acht miljoen bahá’ís, die om de paar jaar indirect stemmen op de leiders van hun religie.

Zoroastrianism
Het zoroastrianisme is misschien wel de oudste  religie ter wereld. Gesticht door de Perzische profeet Zoroaster. Het werd voor het eerst opgetekend in de jaren 500 v.Chr, maar veel historici geloven dat het al in de jaren 900 v.Chr bestond. Het zoroastrianisme werd de dominante religie van het uitgestrekte Achaemenidische rijk van Perzië en het bleef een belangrijke rol spelen in de regio tot aan de opkomst van de islam. Velen beschouwen het zoroastrianisme als van invloed op de ontwikkeling van andere grote religies. Het zoroastrianisme daalde in de middeleeuwen en tegenwoordig zijn er minder dan 200.000 zoroastriërs volgens het laatste gerenommeerde onderzoek. Er zijn echter enkele aanwijzingen dat veel Koerden zich tot het zoroastrianisme bekeren, wat zij zien als een voorouderlijke religie.

Confucianisme
Het confucianisme moet gezegd worden, is in strikte zin geen religie. Het is een filosofie die is gebaseerd op de volksreligie van China. Confucianisme als denkrichting werd opgericht door de Chinese filosoof Kǒng Qiū, beter bekend als Master Kǒng of Kǒngzǐ, in de jaren 500 voor Christus. Het werd al snel het aanzien van de ‘Honderd denkscholen’ en werd het fundament van de latere keizerlijke regering van China. De Chinese volksreligie waarop het confucianisme is gebaseerd, is nog steeds geconcentreerd in China, maar de leer ervan is wijdverspreid in heel Oost-Azië. Kǒng Fūzǐ werd in de 17e eeuw door de jezuïeten missionarissen genoemd als Confucius.Taoïsme
Het taoïsme is een filosofie en religie die zijn oorsprong vond in China rond dezelfde tijd als het confucianisme, en was de belangrijkste rivaal voor het confucianistische denken van de honderd scholen. Het taoïsme claimt afstamming van  Lǎozǐ , wat letterlijk ‘oude meester’ betekent. Het taoïsme deelt enkele gemeenschappelijke elementen met de Chinese volksreligie, maar de kernleer verschilt (in tegenstelling tot het confucianisme). Het taoïsme heeft een enorme invloed gehad op de Chinese en Oost-Aziatische culturen, waarbij het taoïstische denken alles beïnvloedde, van literatuur tot geneeskunde tot vechtsporten.