Notaris

Wanneer heb je een notaris nodig?
Niet alleen bij het kopen van een huis maar ook voor je huwelijksakte, testament en het oprichten van een bedrijf.

Vroeger werd je Notaris van vader op zoon. Die tijd is allang voorbij – Om notaris te worden moet je nu eerst vijf jaar Rechten studeren om vervolgens de Master na Master Notariaat te volgen. Daarna moet je nog eens drie jaar stage lopen op een notariskantoor.

Notaris volgens Wikipedia

Vlaanderen.be
Ook een schenking moet bekrachtigd worden bij een Notaris.

Erven en schenken in Spanje
Een erfenis aanvaarden in Spanje brengt wat wel vragen mee. Hoe wordt de erfenis verdeeld? Hoe en waar moet ik de nalatenschap aanvaarden? Is het Belgisch erfrecht van toepassing in Spanje?

De nieuwe erfwet
Inbrengregels laten toe de reserve en het beschikbaar deel van een nalatenschap te bepalen. De reserve is het deel waarop de reservataire erfgenamen recht hebben. Het beschikbaar deel is het deel waarover de erflater vrij kan beschikken om bepaalde mensen iets te geven.

De Notaris – het hart van de samenleving